Go to file
Marek Nečada 67a218a348 Merge branch 'lide_jinak' 2023-03-26 13:18:09 +03:00
content Merge branch 'lide_jinak' 2023-03-26 13:18:09 +03:00
data/lide Update lide.yaml 2023-03-17 14:31:42 +01:00
layouts/organy Revert "organy => lide", ale v menu budiž "Lidé" 2023-03-21 07:47:52 +02:00
static Upload New File 2023-03-24 13:06:34 +01:00
themes Data u akcí z "eventdate" (nutno nastavit typ "event") 2023-03-26 13:01:18 +03:00
.gitmodules Oprava aktualisace url submodulu 2022-10-07 13:15:15 +03:00
config.toml Revert "organy => lide", ale v menu budiž "Lidé" 2023-03-21 07:47:52 +02:00