2022: add 2023-01-22_pinu-vuosikokous-2023-pk.txt & detached PGP signature

captain
Aminda Suomalainen 2023-01-22 17:55:35 +02:00
parent 365a619bd0
commit 448ba43b46
Signed by: Aminda Suomalainen
SSH Key Fingerprint: SHA256:CXLULpqNBdUKB6E6fLA1b/4SzG0HvKD19PbIePU175Q
2 changed files with 82 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,75 @@
22.1.2023 klo 13:00
Piraattinuoret ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Paikalla:
Miro Pulliainen
Timo Levikari
Aminda Suomalainen
Maija Li Raudaskoski
Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 13:50.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
Valitaan puheenjohtajaksi Maija Li Raudaskoski, sihteeriksi Miro Pulliainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Levikari ja Aminda Suomalainen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kuukausi ennen kokousta 25.12.2022 sääntöjen mukaisesti. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin työjärjestys.
5. Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus
Käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös sekä toimintakertomus, ja päätetään niiden niiden hyväksymisestä.
Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus käsiteltiin. Käytiin läpi myös Holvin kirjanpitoa. Hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus.
6. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle
Vastuuvapaus myönnettiin.
7. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma
Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja päätetään sen vahvistamisesta
Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma.
8. Vuoden 2023 talousarvio
Käsitellään talousarvio vuodelle 2023 ja päätetään sen vahvistamisesta
Hyväksyttiin vuoden 2023 talousarvio.
9. Hallituksen valinta
9.1 Hallituksen puheenjohtajavaali
Ehdokkaana puheenjohtajaksi on Maija Li Raudaskoski.
Valittiin puheenjohtajaksi Maija Li Raudaskoski.
9.2 Hallituksen varapuheenjohtajavaali
Ehdokkaiksi ilmoittautuivat Kasperi Heikkilä ja Miro Pulliainen,
Valittiin varapuheenjohtajiksi Kasperi Heikkilä ja Miro Pulliainen.
9.3 Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali
Ehdolle asettui Timo Levikari,
Valittiin Timo Levikari.
9.4 Hallituksen varajäsenten vaali
Varajäseniksi ei ehdokkaita.
Ei valittu varajäseniä.
10. Toiminnantarkastajien valinta
Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Ehdolle toiminnantarkajastaksi on Utu Hopiavuori ja varatoiminnantarkastajaksi Ville Hautakangas.
Valittiin toiminnantarkastajaksi Utu Hopiavuori ja varatoiminnantarkastajaksi Ville Hautakangas.
11. Kokousaloitteet
Kokoukselle ei ole saatettu tietoon kokousaloitteita.
12. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 14:53.
Pöytäkirja tarkastettu:
Timo Levikari
Aminda Suomalainen

View File

@ -0,0 +1,7 @@
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
iIsEABYKADMWIQRp/0Vahp+QMaaR4PGZOS9iuuMHIwUCY81bwxUcbWlrYWVsYUBt
aWthZWxhLmluZm8ACgkQmTkvYrrjByNTXgEAjF+DbjVtmpgkeFXm7mQ1rU1xQj4M
ixqjqQc/gQQYQiYBAJnHqMa7U5c/ADWlIjWXWCfPJ4yRSqAmSbgaWVO2UGAM
=Bb8I
-----END PGP SIGNATURE-----