Add files via upload

captain
myrow 2023-09-09 12:20:55 +03:00 committed by GitHub
parent 4c51cd195d
commit 6fec9f2465
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 112 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,112 @@
9.9.2023 klo 11:00
Piraattinuoret ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Kahvila Amurin Helmi, Satakunnankatu 49, Tampere / https://jitsi.piratpartiet.se/pinu
Kokouksen esityslista
Läsnäolijat:
Miro Pulliainen
Aminda Suomalainen
Kasperi Heikkilä
Timo Levikari
Maija Li Raudaskoski
Tarkkailijat:
Juho Karvinen
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 11:15
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnat
Valittiin puheenjohtajaksi Maija Li Raudaskoski, sihteeriksi Miro Pulliainen, pöytäkirjantarkastajiksi Timo Levikari ja Kasperi Heikkilä sekä ääntenlaskijoiksi Timo Levikari ja Kasperi Heikkilä.
Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Juho Karviselle.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kolme viikkoa ennen kokousta. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista on hyväksytty sellaisenaan.
5. Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus
Käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös sekä toimintakertomus, ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Toimintakertomus 2022
https://drive.google.com/file/d/1DASeI42YwUVypLAKB_cUy4-HZqU97UmZ/view?usp=sharing
Tase 2022
https://drive.google.com/file/d/1WwpJtcl1hjwGsSlbdAsaBCoXA29pJguw/view?usp=sharing
Tuloslaskelma 2022
https://drive.google.com/file/d/1oYR3KmrBZOOMrcPUrblMGLCYV8hqGdSp/view?usp=sharing
Hyväksyttiin vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus.
6. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 hallitukselle
Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2022 hallitukselle.
7. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma
Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2024 ja päätetään sen vahvistamisesta
Toimintasuunnitelma 2024
https://drive.google.com/file/d/174jnqAcg9-p8vsFJZTzc0QIfZQdhuWzw/view?usp=sharing
Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma.
8. Vuoden 2024 talousarvio
Käsitellään talousarvio vuodelle 2024 ja päätetään sen vahvistamisesta
Talousarvio vuodelle 2024
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QNoRLfgC7EA-5yo4G5SWba7hRuKBEkixWyKEGB2XfQ8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eWrcJDHWxW3I7YLyp6EMVwZdC24S58rV/view?usp=drive_link
Kutsussa lähetetty väärä linkki. Kokouksessa käsitelty oikea, jonka linkki lisätty pöytäkirjaan.
Hyväksyttiin vuoden 2024 talousarvio.
9. Hallituksen valinta
9.1 Hallituksen puheenjohtajavaali
Esitetään Miro Pulliaista hallituksen puheenjohtajaksi.
Valittiin Miro Pulliainen puheenjohtajaksi.
9.2 Hallituksen varapuheenjohtajavaali
Esitetään Kasperi Heikkilää hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Valittiin Kasperi Heikkilä varapuheenjohtajaksi.
9.3 Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali
Esitetään Maija Li Raudaskoskea ja Timo Levikaria hallituksen jäseniksi.
Valittiin Maija Li Raudaskoski ja Timo Levikari hallituksen jäseniksi.
9.4 Hallituksen varajäsenten vaali
Ei valittu varajäseniä.
10. Toiminnantarkastajien valinta
Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Käytettäväksi ovat ilmoittautuneet Utu Hopiavuori toiminnantarkastajaksi sekä Juho Karvinen varatoiminnantarkastajaksi.
Valittiin Utu Hopiavuori toiminnantarkastajaksi sekä Juho Karvinen varatoiminnantarkastajaksi.
11. Kokousaloitteet
11.1 Sääntömuutosesitykset
https://docs.google.com/document/d/14uGasNN9H6CWmsCUtB3dudPzw1v3nxJ2wamshMlw59w/edit?usp=sharing
Nykyiset säännöt:
https://drive.google.com/file/d/14DEqnP1Z1NrUXZV0_vWRv7VHCg8a4bD3
Esitetään hyväksyttäväksi kaikki esitetyt sääntömuutokset.
Hyväksyttiin esitetyt sääntömuutokset.
12. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetty ajassa 12:10.
Tarkastanut
Kasperi Heikkilä
Timo Levikari