Add conclusion from meetings of the year 2019.

captain
tolvanea 2020-01-18 18:09:00 +02:00 committed by GitHub
parent 5a38e46c89
commit e4db3056b5
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 101 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,101 @@
Tämä tiedosto on osa 2019 toimintakertomusta varten tehtyjä muistiinpanoja.
Drive-kansiossa: 2019/avustustarkastus 2019/muistiinpanoja 2019 toimintakertomusta varten
2019-01-11-jäsenkokous
* Hallitusvaali
- Puheenjohtajana jatkaa Maija Li Raudaskoski
- Varapuheenjohtajina jatkavat Timo Salola, Riku Martikkala
- Hallituksen jäseniksi valittu Miro Pulliainen, Alpi Tolvanen
- Varajäseneksi valittu Timo Levikari
* Kokousaloitteet
- Poliittisen ohjelman kehitystä kokeillaan githubin avulla
2019-01-23 (ID: pinu-halko-2019-01)
* Käytäntö jäsenten hyväksymiselle
- Muutos: Puheenjohtajiston edustajat tai valtuutettu henkilö hyväksyy uudet jäsenet, ilmoittaen tämän seuraavassa kokouksessa
* Eduskuntavaalit
- Tuetaan piraattipuolueen listoilta pyrkiviä piraattinuorten jäseniä vaaleista koituvia kuluja (kuten kampanjamateriaalit) maksimissaan 100€/ ehdokas
* Europarlamenttivaalit
- Pöydätty esitys: kustannetaan Piraattipuolueen listalta pyrkiviä Piraattinuorten jäseniä ehdokasmaksun verran.
* Tapahtumat
- Korvataan max 3 hengelle liput ja matkat Desuconiin
2019-02-17 (ID: pinu-halko-2019-02)
* Nuorten ehdokkaiden tukeminen vaaleissa
- Asetetaan nuorten ehdokkaiden tuen yläraja 350€:n per henkilö siinä tapauksessa, että OKM:n yleisen toiminta-avustuksen maksu viivästyy yli vaalien tai se jää myöntämättä, muussa tapauksessa 500€:n per henkilö.
- Eurovaalien ehdokasasettelu on yhä kesken, pöydätään kohta uudestaan
- Materiaalihankinnat
* Materiaalihankinnat
- Uusia tarroja tilaukseen max 250e
- Tilataan 30 paitaa
* Tapahtumat ja muut edustustehtävät
- (Timo Salola ja Alpi Tolvanen pitivät pöytää desuconissa yhden päivän)
- PUSH, Stadin ammattiopisto, 7.3.2019
- Vaikuttamo, Espoon kulttuurikeskus
- Helsingin poliittisten nuorisojärjestöjen vaalipaneelikiertue lukioissa
- Yukicon
* Kansainvälinen yhteistyö
- Pohjoismaisten piraattinuorten yhteistapahtuma, NORDBUK-hakemuksen suunnitelma
- Teknisen infran yhteiskäyttö, Discord tapaaminen ruotsin piraattinuorten kanssa, käytiin läpi infra-ratkaisuja
* Talous
- Tilillä on 3509,96€
* Muut esille tulevat asiat
- Tilataan kortsuja kannatustuotebudjetin puitteissa. Timo S hoitaa.
2019-04-30 (ID: pinu-halko-2019-03)
* Talous
- Tilillä: 11 392,00 OKM avustuksia: 6701,16
- Pöydätään Talousarvion tarkastaminen/päivittäminen
* Nuorten ehdokkaiden tukeminen vaaleissa
- Tuetaan ainutta alle 30-vuotiasta eurovaaliehdokasta 1000€ asti
* Helsingin toimitila
- Irtisanotaan nykyinen Piraattinuorten vuokraama kiinteistö Helsingistä
Kokous päätettiin kesken, ja loput kohdat pöydättiin, (kuten uuden toimitilan budjetointi)
2019-08-09 (ID: pinu-halko-2019-04)
* Talous
- Tilillä: 9,560.41€,
- OKM hyväksymä 90% kuluista*: 3,222.61 €
- OKM tukia käyttämättä*: 3,222.61 €
- Jäljelläoleva budjetti rahastonhoitajan mukaan n. tilin saldo -2000
- Pöydätään Talousarvion tarkastaminen/päivittäminen
* Valtionavustuksen haku vuodelle 2020
- Sovittiin kokoontumisesta lauantaina 21.9
* Kansainvälinen toiminta
- 15.-17.10. Bryssel, Meppien tapaaminen, vierailu europarlamentissa, YPE:n vuosikokousD
* Piraattinuoret ja puolueen tulevaisuuskeskustelu
- Keskusteltiin lyhyesti mahdollisista skenaarioista, joissa puolue tavalla tai toisella luopuu piraattibrändistä.
2019-10-30 (ID: pinu-halko-2019-05)
* Talous
- Tilillä:9 298,71 €
- OKM tukia käyttämättä*: 2960,91 €
* Valtionavustuksen haku vuodelle 2020
- hyväksytään toimintasuunnitelma, ja valtuutetaan pj viimeistelemään asiakirja
- hyväskytään talousarvio
* Hankinnat
- Uusi flaikku: pyydetään lasku tähänastisesta työstä, ja tarjouspyyntö graafisesta suunnittelusta
- Paitatilaus: tilataan paitoja uudella designilla ennen vuoden loppua, alustava määrä 50-100
- AV-laitteiden hankinta: budjetoidaan tuhat euroa av-varusteiden hankintaan
* Tapahtumat ja kansainvälinen yhteistyö
- Assembly Winter 2020, alustava päätös osallistua
- IGF, eli Internet Governance Forum, korvataan matka ja majoituskuluja 300 euroon asti per henkilö
2019-11-13 (ID: pinu-halko-2019-06)
* Vuoden 2018 Tilinpäätös kertomus
- OKM:n antaman selvityspyynnön jälkeen tarkastelussa on käynyt ilmi, ettei viimme vuoden toimintakertomusta tai tilinpäätöstä olla kokousteknisesti oikeaoppisesti hyväksytetty hallituksella
- hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus
- hyväksytään vuoden 2018 tilinpäätös
* Assembly winter 2020
- Osallistutaan Assembly Winter 2020 tapahtumaan, ja Kustannetaan Max 10 sisäänpääsiää konepaikkoineen
- Sidosryhmät (kuten ruotsin piraattinuoret) voivat osallistua samaan tilaukseen, kunhan maksavat kulunsa.
2019-12-14 (ID: pinu-halko-2019-07)
* Vuosikokouksen järjestäminen
- Järjestetään sääntömääräinen jäsenkokous sunnuntaina 12.1.2020 klo 15.00
2019-12-17_sapo (ID: pinu-halko-2019-08sapo)
* Jäsenkokouksen järjestäminen
- Mitätöidään kokouksessa pinu-halko-2019-07 kohdassa 6 hyväksytty pohjaesitys jäsenkokouksen ajankohdasta
- Järjestetään jäsenkokous 19.01.2020 klo 15.00