Browse Source

FIX: CSRF bug v souhlasu se zprac.os.udaju

master
Jarmil 2 years ago
parent
commit
44dbc39877
  1. 30
      nalodeni/templates/profil.html
  2. 1
      nalodeni/urls.py
  3. 84
      nalodeni/views.py

30
nalodeni/templates/profil.html

@ -53,34 +53,38 @@
<div class="medium-6 large-6 columns">Vyberte, za jakým účelem se chcete nalodit k&nbsp;Pirátům.</div>
<div class="medium-12 large-6 columns"><b>Chtěl bych: </b> <br/>{{form.kind.errors}}{{form.kind}}</div>
<div class="medium-12 large-12 columns">&nbsp;</div>
<div class="medium-6 large-6 columns">Přihlášením do Nalodění byl dán souhlas se zpracováním
{%comment%}
<div class="medium-6 large-6 columns">{{form.interestedIn.label}}<br/>{{form.interestedIn.errors}}{{form.interestedIn}}</div>
{%endcomment%}
<div class="medium-12 large-12 columns">
<input type="submit" class="button button-primary" value="Uložit provedené změny"/>
</div>
</form>
<h2>Souhlas se zpracováním osobních údajů</h2>
<form method="post" action="/ja-pirat/souhlas/">
{%csrf_token%}
<div class="medium-12 large-12 columns">Přihlášením do Nalodění byl dán souhlas se zpracováním
osobních údajů v&nbsp;rozsahu nezbytném pro poskytování
požadovaných funkcí a&nbsp;služeb. Detaily způsobu zpracování osobních údajů
jsou k&nbsp;dispozici <a href="https://www.pirati.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju/" target="_blank">online</a>.
</div>
</div>
<div class="medium-12 large-12 columns">&nbsp;</div>
<div class="medium-6 large-6 columns">Datum souhlasu se zpracováním os. údajů: </div>
<div class="medium-12 large-6 columns">
<b>Datum souhlasu se zpracováním os. údajů: </b> <br/>
{{form.dc_stamp}}
{% if request.user.dc_stamp is not None %}
<a href="/ja-pirat/profil/?undoConsent" class="button">Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů</a>
{% endif %}
{% if request.user.dc_undo_stamp is not None %}
(souhlas odvolán {{request.user.dc_undo_stamp}})
{% endif %}
</div>
{%comment%}
<div class="medium-6 large-6 columns">{{form.interestedIn.label}}<br/>{{form.interestedIn.errors}}{{form.interestedIn}}</div>
{%endcomment%}
<div class="medium-12 large-12 columns">
{% if request.user.dc_stamp is None %}
<input type="submit" class="button" value="Uložit provedené změny" disabled="disabled"/>
<a href="/ja-pirat/profil/?doConsent" class="button">Souhlasím se zpracováním osobních údajů</a>
<button name="action" value="yes" class="button">Souhlasím se zpracováním osobních údajů</button>
{% else %}
<input type="submit" class="button button-primary" value="Uložit provedené změny"/>
<button name="action" value="no" class="button">Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů</button>
{% endif %}
</div>
</form>
<br/>
</div>
</div>

1
nalodeni/urls.py

@ -29,6 +29,7 @@ urlpatterns = [
url(r'^nastaveni-newsletteru/$', views.dotaznik_follow, name="dotaznik_follow"),
url(r'^ja-pirat/email-vizitka/$', views.email_vizitka, name="email_vizitka"),
url(r'^ja-pirat/souhlas/$', views.souhlas, name="souhlas"),
url(r'^person/(?P<id>[0-9]+)/$', people.person_detail, name="person_detail"),
url(r'^person/(?P<id>[0-9]+)/edit$', people.person_edit, name="person_edit"),

84
nalodeni/views.py

@ -49,7 +49,7 @@ def about(request):
if not request.user.is_anonymous:
return HttpResponseRedirect('/ja-pirat/')
return render(request, 'about.html', {})
return render(request, 'about.html')
def page_eurovolby_2019(request, reg_ok=False):
@ -332,29 +332,16 @@ def follow_pirates(request):
def paluby(request):
return render(request, 'paluby.html')
template = 'paluby.html'
context = {
}
return render(request, template, context)
def posadky(request):
return render(request, 'posadky.html')
template = 'posadky.html'
context = {
}
return render(request, template, context)
@login_required(login_url="/prihlaseni")
def ja_pirat(request):
template = 'ja_pirat.html'
context = {
}
return render(request, template, context)
return render(request, 'ja_pirat.html')
@ensure_csrf_cookie
@ -376,8 +363,6 @@ def prihlaseni(request):
Pokud je uživatel již registrován (s nebo bez ověřeného emailu),
je mu zaslán přihlašovací odkaz na email. Použitím odkazu bude uživatel přihlášen.
"""
if not request.user.is_anonymous:
@ -456,15 +441,11 @@ def prihlaseni(request):
fs_email = ''
messages.error(request, "Zadali jste neplatnou emailovou adresu.")
template = 'prihlaseni.html'
context = {
'AUTH_AVAIL_IDP' : appSettings.AUTH_AVAIL_IDP,
'fs_email' : fs_email,
}
return render(request, template, context)
return render(request, 'prihlaseni.html', context)
@login_required(login_url="/prihlaseni")
@ -489,31 +470,9 @@ def profil(request):
_form = forms.AppUserSsoForm if request.user.ssoUid else forms.AppUserForm
def save_and_redirect(page):
request.user.save()
return HttpResponseRedirect(page)
# TODO :: check and enforce DB transaction to prevent race-condition attacks
if request.method == "GET":
# udeleni souhlasu se zpracovanim osobnich udaju
if request.GET.get('doConsent', None) is not None:
request.user.dc_stamp = datetime.now()
request.user.dc_undo_stamp = None
return save_and_redirect('/ja-pirat/profil/')
# odvolani souhlasu se zpracovanim osobnich udaju
if request.GET.get('undoConsent', None) is not None:
request.user.dc_stamp = None
request.user.dc_undo_stamp = datetime.now()
messages.info(request, "Odvolal/a jste souhlas se zpracováním osobních údajů.")
send_mail(
"Nalodeni: %s odvolal souhlas se zpracovanim osobnich udaju" % request.user.email,
"Stalo se tak {mydate}".format(mydate=request.user.dc_undo_stamp),
"nalodeni@pirati.cz", [appSettings.EMAIL_RECIPIENT_GDPR],
)
return save_and_redirect('/ja-pirat/profil/')
emailToken = request.GET.get('t', None)
if emailToken:
# user token from DB
@ -552,6 +511,8 @@ def profil(request):
form = _form(instance=request.user)
elif request.method == "POST":
form = _form(request.POST, instance=request.user)
email_contact_orig = request.user.email_contact
with request.user.audit_context(request.user) as audit:
@ -593,6 +554,34 @@ def profil(request):
return render(request, 'profil.html', context)
@ensure_csrf_cookie
@login_required(login_url="/prihlaseni")
@transaction.atomic
def souhlas(request):
""" Udeleni ci odvolani souhlasu se zpracovanim osobnich udaju """
if request.method == "POST":
if request.POST.get("action", None) == "yes":
messages.info(request, "Souhlasil/a jste se zpracováním osobních údajů. Děkujeme.")
request.user.dc_stamp = datetime.now()
request.user.dc_undo_stamp = None
request.user.save()
if request.POST.get("action", None) == "no":
request.user.dc_stamp = None
request.user.dc_undo_stamp = datetime.now()
messages.info(request, "Odvolal/a jste souhlas se zpracováním osobních údajů.")
send_mail(
"Nalodeni: %s odvolal souhlas se zpracovanim osobnich udaju" % request.user.email,
"Stalo se tak {mydate}".format(mydate=request.user.dc_undo_stamp),
"nalodeni@pirati.cz", [appSettings.EMAIL_RECIPIENT_GDPR],
)
request.user.save()
return HttpResponseRedirect('/ja-pirat/profil/')
@login_required(login_url="/prihlaseni")
@transaction.atomic
def dotaznik(request):
@ -607,7 +596,6 @@ def dotaznik(request):
# TODO :: check and enforce DB transaction to prevent race-condition attacks
if request.method == "GET":
# create edit form
form = _form(instance=request.user.userform)
elif request.method == "POST":
@ -649,7 +637,6 @@ def dotaznik2(request):
# TODO :: check and enforce DB transaction to prevent race-condition attacks
if request.method == "GET":
# create edit form
form = _form(instance=uf)
elif request.method == "POST":
@ -690,7 +677,6 @@ def dotaznik_follow(request):
# TODO :: check and enforce DB transaction to prevent race-condition attacks
if request.method == "GET":
# create edit form
form = _form(instance=uf)
elif request.method == "POST":

Loading…
Cancel
Save