Browse Source

Drobne opravy gramatiky a odkazu

master
Jarmil 2 years ago
parent
commit
52abbb54eb
  1. 10
      nalodeni/templates/paluby.html
  2. 2
      nalodeni/templates/pirati_cz.html
  3. 6
      nalodeni/templates/posadky.html

10
nalodeni/templates/paluby.html

@ -6,7 +6,7 @@
<section class="o-section o-section--spaceBot">
<div class="o-section-inner">
<div class="o-section-block" data-equalizer data-equalize-on="medium">
<h1>Rozhlédněte se po lodi !</h1>
<h1>Rozhlédněte se po lodi!</h1>
Čemu všemu se lze u&nbsp;Pirátů věnovat, co se jde naučit nového ?
S&nbsp;kým se můžete <b><a href="/posadky/">setkat</a></b>?
@ -59,7 +59,7 @@
</div>
<div class="medium-6 large-6 columns">
<h2 class="tr topic"><a href="https://www.pirati.cz" target="_blank">Web</a></h2>
Internet je naše moře ! - najdete zde všechny základní informace, aktuality z&nbsp;Poslanecké
Internet je naše moře! - najdete zde všechny základní informace, aktuality z&nbsp;Poslanecké
sněmovny i&nbsp;novinky z&nbsp;regionů. Chybět nemůže ani politický program.
<br/>
<br/>
@ -110,7 +110,7 @@
společných akcí se snaží o&nbsp;to, aby se každý u&nbsp;Pirátů cítil dobře.
<br/>
<br/>
Komunikaci s&nbsp;veřejností i&nbsp;členy řeší Kordinátoři krajských sdružení.
Komunikaci s&nbsp;veřejností i&nbsp;členy řeší Koordinátoři krajských sdružení.
<br/>
<br/>
</div>
@ -119,7 +119,7 @@
<h2 class="tr topic">Zahraničí</h2>
Vznikli jsme jako celosvětové hnutí. S&nbsp;ostatními pirátskými stranami komunikuje
náš <a href="https://wiki.pirati.cz/zo/start" target="_new">zahraniční odbor</a>. Sdílíme know-how dovnitř i&nbsp;ven, překládáme zajímavé zahraniční
články či pirátské výstupy a&nbsp;podílíme se na fungování zastřežujících
články či pirátské výstupy a&nbsp;podílíme se na fungování zastřešujících
organizací, Evropské pirátské strany a&nbsp;Pirátské internacionály.
<br/>
<br/>
@ -139,7 +139,7 @@
I&nbsp;když elektronická, administrativa se nevyhýbá ani Pirátům. Registrace nových členů podle stranických
<a href="https://wiki.pirati.cz/rules/start" target="_blank">předpisů</a>,
příprava smluv, vedení jednání na stranickém fóru nebo proplácení financí v&nbsp;rámci
<a href="https://wiki.pirati.cz/fo/hospodareni2018/start" target="_blank">transparentního hospodaření</a>,
<a href="https://proplaceni.pirati.cz" target="_blank">transparentního hospodaření</a>,
to vše jsou úkoly pro administrativní nebo finanční odbor.
<br/>

2
nalodeni/templates/pirati_cz.html

@ -281,7 +281,7 @@
<img src="https://www.pirati.cz/assets/img/brand/logo_napis_white.png" style="width: 170px" alt="Česká pirátská strana" class="u-center-medium-down u-10paddingTop">
</a>
<p class="u-0margin u-noWrap u-50paddingTop u-smaller-line-height show-for-large">
<span class="u-mirror-horizontally">&copy;</span> Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena.
<span class="u-mirror-horizontally">&copy;</span> Piráti, 2018-2019<br/>Všechna práva vyhlazena
</div>
<div class="medium-12 large-7 u-stacked-medium-down columns">
<div class="row u-custom-gutter">

6
nalodeni/templates/posadky.html

@ -6,7 +6,7 @@
<section class="o-section o-section--spaceBot">
<div class="o-section-inner">
<div class="o-section-block" data-equalizer data-equalize-on="medium">
<h1>Piráti se skládají ze spousty týmů !</h1>
<h1>Piráti se skládají ze spousty týmů!</h1>
Poznej, koho všeho můžeš u&nbsp;Pirátů potkat, zjisti, kam se <b><a href="/paluby/">zapojit</a></b>&thinsp;!
<br/>
@ -53,11 +53,11 @@
<h2><img class="topic-icon" src="/static/img/topics/icon-tymy.png"/>Programové týmy</h2>
Rozvoji a&nbsp;diskusi politického programu se Piráti věnují nyní již ve dvou hlavních rovinách.
V&nbsp;rámci Poslanecké sněmovny vznikly
<a href="https://www.pirati.cz/snemovna/" target="_blank">resortní týmy</a>
<a href="https://www.pirati.cz/tymy/" target="_blank">resortní týmy</a>
odpovídající svým členěním jednotlivým ministerstvům.
<br/>
<br/>
Celostranickou debatu zašťitují tzv. garanti jednotlivých
Celostranickou debatu zaštují tzv. garanti jednotlivých
<a href="https://forum.pirati.cz/viewforum.php?f=402" target="_blank">programových bodů</a>.
<br/>
<br/>

Loading…
Cancel
Save