Johtosääntöjä koskevat siirtymäsäännökset

mmn/uudistus2020
Marek Nečada 3 years ago
parent c133a3c4a8
commit 02d834c2be

@ -526,3 +526,11 @@ Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.
Siirtymäsäännökset
------------------
Mikäli nämä säännöt edellyttävät johtosäännön ohjaavan jotain menettelyä,
mutta kyseinen johtosääntö ei vielä ole tullut voimaan, menetellään
25.9.2020 voimassa olevien sääntöjen mukaan.

Loading…
Cancel
Save