Browse Source

Puolueen tarkoituksen uusi muotoilu

mmn/juhon_vaihtoehto
Marek Nečada 10 months ago
parent
commit
1aed9731c6
  1. 21
      säännöt.md

21
säännöt.md

@ -14,18 +14,15 @@ suomi.
Tarkoitus ja toiminnan laatu
--------------------------------
Puolueen tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin olemalla
mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Tavoitteidensa
saavuttamiseksi puolue pyrkii asettamaan ehdokkaita valtiollisiin
vaaleihin, joita ovat mm. europarlamentti-,
eduskunta-, maakunta- ja kuntavaalit sekä presidentinvaali.
Puolue vaatii yksilön oikeuksien turvaamista erityisesti yksityisyyden
suojan ja sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajansuojan
parantamista. Puolue vaatii kulttuurin ja tiedon vapauden, sekä
päätöksenteon avoimuuden ja demokraattisuuden lisäämistä. Puolue ajaa
teknologian tuomien mahdollisuuksien esilletuontia, vastuiden painotusta
sekä ongelmakohtien huomioimista ja korjausta.
Puolueen tarkoituksena on edistää vapaata ja yhdenvertaista yhteiskuntaa
toimimalla kansalaisyhteiskunnassa ja edustuksellisen demokratian
luottamuselimissä.
Puolue vaatii erityisesti vahvaa yksityisyyden ja henkilötietojen
suojaa, sanan- ja ilmaisunvapautta, osallistavaa demokratiaa
ja päätöksenteon avoimuutta sekä kulttuurin ja tiedon vapautta.
Puolue haluaa tuoda esiin sekä teknologian uudet mahdollisuudet
että ongelmat ja uhat.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue:

Loading…
Cancel
Save