Browse Source

Äänten mennessä tasan...

mmn/uudistus2020_äänettasan
Marek Nečada 1 year ago
parent
commit
20d45475b6
  1. 8
      säännöt.md

8
säännöt.md

@ -245,8 +245,12 @@ henkilövaaleissa, hänen on:
2. oltava kokouksessa äänioikeutettu.
Ellei puolueen säännöissä tai puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksessä
ole toisin määrätty, kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
ole toisin määrätty:
- kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä;
- äänten mennessä tasan kokous voi päättää, että asiasta äänestetään
uudestaan, tai että asia palautetaan uudelleenvalmisteluun;
muuten ratkaisee arpa.
Puoluehallituksen on kutsuttava puoluekokoukset koolle vähintään kuusi
viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai

Loading…
Cancel
Save