Browse Source

Välimieslautakunta

mmn/uudistus2020
Marek Nečada 1 year ago
parent
commit
249e32bc32
  1. 30
      säännöt.md

30
säännöt.md

@ -55,7 +55,8 @@ Kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. @@ -55,7 +55,8 @@ Kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Toimielimet
--------------
Yhdistyksen toimielimet ovat puoluevaltuusto ja hallitus.
Yhdistyksen toimielimet ovat puoluevaltuusto, hallitus
ja välimieslautakunta.
Johtosäännöt ja sääntöjen hierarkia
@ -366,6 +367,27 @@ jäsenellä ja varajäsenellä, puoluesihteerillä, taloudenhoitajalla sekä @@ -366,6 +367,27 @@ jäsenellä ja varajäsenellä, puoluesihteerillä, taloudenhoitajalla sekä
puolueen kansanedustajilla ja Euroopan parlamentin jäsenillä on
puoluevaltuuston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Välimieslautakunta
-------------------
Puolueella on välimieslautakunta. Välimieslautakunnalla on 3–7 jäsentä,
jotka valitaan puoluekokouksessa tai sähköisessä jäsenäänestyksessä.
Välimieslautakuntan jäsenet eivät saa toimia samaan aikaan hallituksen
tai puoluevaltuuston jäseninä.
Välimieslautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.
Välimieslautakunnan jäsen tai koko välimieslautakunta voidaan
puoluekokouksessa tai sähköisessä jäsenäänestyksessä
vaihtaa, erottaa, tai välimieslautakuntaa täydentää
uusilla jäsenillä kesken toimikauden meneillään olevan
toimikauden loppuajaksi.
Välimieslautakunnan tehtävänä on:
- ratkaista valitukset puolueen normien rikkomisesta,
- tulkita puolueen normeja toimivalta- tai muissa riidoissa,
- päättää jäsenten erottamisesta puolueesta.
Piiriyhdistykset
---------------------
@ -444,7 +466,8 @@ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä @@ -444,7 +466,8 @@ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
Välimiesvaltakunta voi hallituksen esityksellä
erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
@ -453,7 +476,8 @@ säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. @@ -453,7 +476,8 @@ säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Lisäksi jäsenen voi erottaa, mikäli jäsen toiminnallaan aiheuttaa
vakavaa haittaa yhdistyksen uskottavuudelle tai maineelle. Tästä
erottamisesta päättää hallitus.
erottamisesta päättää välimiesvaltakunta hallituksen tai puoluevaltuuston
esityksestä.
Samat erottamista koskevat säännöt pätevät kannatusjäseneen.

Loading…
Cancel
Save