Browse Source

Unohtunut välimieslautakunta, "puolueessä" jne.

mmn/uudistus2020_hallitus_erottaa
Marek Nečada 1 year ago
parent
commit
2a3de60ccb
  1. 10
      säännöt.md

10
säännöt.md

@ -501,14 +501,14 @@ Puoluehallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ilmiselvästi jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on puolueeseen liittymällä sitoutunut.
Puoluehallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen
välimieslautakunnan ratkaistavaksi; valitus erottamispäätöksestä tulee
tällöin tehdä välimieslautakunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun
sovittelulautakunnan ratkaistavaksi; valitus erottamispäätöksestä tulee
tällöin tehdä sovittelulautakunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun
puoluehallitus on jäsenelle erottamispäätöksestä ilmoittanut.
Mikäli jäsen on menettelyllään puolueessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut puolueestä tai ei enää täytä laissa
Mikäli jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut puolueesta tai ei enää täytä laissa
taikka puolueenen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja,
erottamisesta päättää välimieslautakunta puoluehallituksen
erottamisesta päättää sovittelulautakunta puoluehallituksen
tai puoluevaltuuston esityksestä tai pätevän jäsenaloitteen johdosta.
Samat erottamista koskevat säännöt pätevät kannatusjäseneen.

Loading…
Cancel
Save