Vaalitavan delegointi.

mmn/uudistus2020_vanhajärjestys
Marek Nečada 3 years ago
parent 3d58971462
commit 468b49d225

@ -429,6 +429,9 @@ osin kuin yksityisyyden suoja tai muu vastaava syy ei sitä estä.
Vaalin toteuttaminen
-------------------------
Jollei puolueen kokous- ja äänestysjärjestys toisin määrää,
vaalit toteutetaan seuraavasti.
Silloin kun täytettäviä paikkoja on vain yksi, äänestys toimitetaan
kaksivaiheisella enemmistövaalitavalla. Jos ensimmäisellä kierroksella
kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista hyväksytyistä äänistä,

Loading…
Cancel
Save