Piiriyhdistyksen velvollisuus ilmoittaa puoluevaltuuston jäsenen

vaalista.
mmn/uudistus2020
Marek Nečada 3 years ago
parent 98891ca4b9
commit 4d9feffce7

@ -255,6 +255,9 @@ määrätyssä järjestyksessä.
Piiriyhdistys valitsee tai erottaa sille kuuluvat puoluevaltuuston
varsinaisen jäsen ja varajäsenet oman päätöksensä mukaan; niiden toimikauden
pituus on kuitenkin enintään kaksi vuotta.
Tapahtuneesta piiriyhdistyksen valitseman puoluevaltuuston jäsenen vaalista
tai erottamisesta on piiriyhdistyksen ilmoitettava välittömästi puolueen
hallitukselle ja puoluevaltuuston puheenjohtajalle.
Puoluvaltuusto valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa.

Loading…
Cancel
Save