Browse Source

Tarkoitus ja toiminnan laatu.

Tämä on vain tarkennus ja parempaa muotoilua.
mmn/uudistus2020_järjestettynä
Marek Nečada 11 months ago
parent
commit
57f03d6d0f
  1. 8
      säännöt.md

8
säännöt.md

@ -12,8 +12,9 @@ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Puolueen tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin olemalla
mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Tavoitteidensa
saavuttamiseksi puolue pyrkii asettamaan ehdokkaita europarlamentti-,
eduskunta-, maakunta- ja kuntavaaleihin sekä presidentinvaaliin.
saavuttamiseksi puolue pyrkii asettamaan ehdokkaita valtiollisiin
vaaleihin, joita ovat mm. europarlamentti-,
eduskunta-, maakunta- ja kuntavaalit sekä presidentinvaali.
Puolue vaatii yksilön oikeuksien turvaamista erityisesti yksityisyyden
suojan ja sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajansuojan
@ -27,7 +28,8 @@ Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue:
1. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
2. tekee aloitteita ja kannanottoja
3. osallistuu julkiseen keskusteluun tavoitteidensa edistämiseksi
4. järjestää tapahtumia ja poliittista kansalaistoimintaa.
4. järjestää tapahtumia ja poliittista kansalaistoimintaa,
5. asettaa ehdokkaita vaaleihin.
Toimintansa tukemiseksi puolue voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, kerätä jäsenmaksuja, ostaa, omistaa ja hallita

Loading…
Cancel
Save