Erottamispäätöksen haastaminen puoluekokouksessa.

hallituksenesitys2020b
Marek Nečada 3 years ago
parent e2a9ca0f7d
commit 7c772b78be

@ -512,18 +512,21 @@ ilmoittamalla erosta puoluekokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Puoluehallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ilmiselvästi jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on puolueeseen liittymällä sitoutunut.
ne velvoitteet, joihin hän on puolueeseen liittymällä sitoutunut.
Puoluehallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen
sovittelulautakunnan ratkaistavaksi; valitus erottamispäätöksestä tulee
tällöin tehdä sovittelulautakunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun
puoluehallitus on jäsenelle erottamispäätöksestä ilmoittanut.
Mikäli jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut puolueesta tai ei enää täytä laissa
huomattavasti vahingoittanut puoluetta tai ei enää täytä laissa
taikka puolueenen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja,
erottamisesta päättää sovittelulautakunta puoluehallituksen
tai puoluevaltuuston esityksestä tai pätevän jäsenaloitteen johdosta.
Jos jäsen on tyytymätön erottamisratkaisuun, hän voi vaatia
päätöksen puoluekokoukselta.
Samat erottamista koskevat säännöt pätevät kannatusjäseneen.

Loading…
Cancel
Save