Browse Source

Puoluevaltuuston kokouksen ajankohta. Tekninen muutos, joka seuraa puoluehallituksen kokouksessaan 13.8.2020 tarkentamista tilintarkastuksen aikarajoista.

arimartti/uudistus2020 2020-08-13
Ari-Martti Hopiavuori 1 year ago
parent
commit
7ee3974695
  1. 2
      säännöt.md

2
säännöt.md

@ -319,7 +319,7 @@ Puoluevaltuuston vuosittaisina tehtävinä on: @@ -319,7 +319,7 @@ Puoluevaltuuston vuosittaisina tehtävinä on:
Puoluevaltuusto pitää kokouksia tarpeen ja työjärjestyksensä mukaan,
kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajat valitaan,
tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään puoluevaltuuston
kokouksessa maalis-toukokuussa.
kokouksessa heinä-elokuussa.
Puoluevaltuuston kokous on kutsuttava koolle vähintään kaksi (2) viikkoa
etukäteen sähköpostitse. Kokouksen koollekutsumisesta päättää puoluevaltuusto

Loading…
Cancel
Save