Sääntöhierarkia tarkemmin

mmn/uudistus2020
Marek Nečada 3 years ago
parent cb5f9be356
commit 9771a84ccd

@ -66,10 +66,12 @@ Johtosääntöihin kuuluvat:
- toimielinten työjärjestykset,
- puolueen kokous- ja äänestysjärjestys,
- ehdokasasettelujärjestys,
- mahdollisesti muut johtosäännöt.
Toimielimet hyväksyvät itselleen omat työjärjestykset.
Puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksen hyväksyy puoluekokous.
Muut johtosäännöt hyväksyy puoluevaltuusto, puoluekokous tai jäsenäänestys.
Puolueen kokous- ja äänestysjärjestys sekä puoluevaltuuston työjärjestys
toimivat soveltuvin osin yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitettuna äänestys-
@ -78,6 +80,13 @@ ja vaalijärjestyksenä.
Puolueen toimielimet huolehtivät siitä, etteivät hyväksymänsä johtosäännöt
ole ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa, lain kanssa tai keskenään.
Puolueen sisäinen normihierarkia on
1. nämä säännöt,
2. puoluekokousten tai jäsenäänestysten hyväksymät johtosäännöt ja puolueen periaateohjelma,
3. puoluevaltuuston hyväksymät johtosäännöt ja poliittiset linjaukset.
Päätöksenteon yleiset periaatteet
-----------------------------------
@ -87,7 +96,7 @@ tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Jos sen työjärjestys niin määrää, puolueen toimielin saa tehdä päätöksiä
myös kokouksen ulkopuolella sähköisessä menettelyssä.
Kokouksen ulkopuolella ei voida
Kokouksen ulkopuolella ei kuitenkaan voida
päättää yhdistyslain 23 § mainituista asioista:
1) puolueen sääntöjen muuttamisesta;
@ -292,24 +301,24 @@ Puoluevaltuuston tehtävät
Puoluevaltuuston yleisinä tehtävinä on:
1. seurata hallituksen toimintaa ja 20 a §:ssä tarkoitettujen jäsenten
- seurata hallituksen toimintaa ja 20 a §:ssä tarkoitettujen jäsenten
osallistumisoikeuksien ja toiminnan avoimuuden toteutumista,
2. hyväksyä hallituksen esityksestä merkittäviä poliittisia linjauksia
- hyväksyä merkittäviä poliittisia linjauksia
ja yhdistyksen poliittisen toiminnan kannalta olennaisia päätöksiä,
3. päättää yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön
- päättää yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön
luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan
kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta,
4. tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle ja hallitukselle,
5. hyväksyä vaaliliitot.
- tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle ja hallitukselle,
- hyväksyä vaaliliitot.
Puoluevaltuuston vuosittaisina tehtävinä on:
5. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
- päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
6. valita yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
- valita yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö,
7. vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
- vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
kalenterivuodelle.
Puoluevaltuuston koolle kutsuminen

Loading…
Cancel
Save