Browse Source

Vaalitavan delegointi.

mmn/uudistus2020
Marek Nečada 1 year ago
parent
commit
9baaf330b3
  1. 3
      säännöt.md

3
säännöt.md

@ -429,6 +429,9 @@ osin kuin yksityisyyden suoja tai muu vastaava syy ei sitä estä.
Vaalin toteuttaminen
-------------------------
Jollei puolueen kokous- ja äänestysjärjestys toisin määrää,
vaalit toteutetaan seuraavasti.
Silloin kun täytettäviä paikkoja on vain yksi, äänestys toimitetaan
kaksivaiheisella enemmistövaalitavalla. Jos ensimmäisellä kierroksella
kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista hyväksytyistä äänistä,

Loading…
Cancel
Save