Browse Source

Tekninen korjaus, kuluvan vuoden jäsenmaksua ei välttämättä ole laskutettu tarkistushetkellä, joten parempi muotoilu on "viimeisin laskutettu jäsenmaksu". Puoluehallituksen kokous 13.8.2020

https://t.me/c/1172132698/26717
arimartti/uudistus2020
Ari-Martti Hopiavuori 1 year ago
parent
commit
a22b179907
  1. 8
      säännöt.md

8
säännöt.md

@ -135,22 +135,22 @@ on jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla @@ -135,22 +135,22 @@ on jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla
yksityishenkilöllä yksi ääni, varsinaisena jäsenenä olevalla
yhdistyksellä tai kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.
Jäsenenä olevalla yksityishenkilöllä kuitenkaan ei ole äänioikeutta,
mikäli hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan hallituksen
mikäli hän ei ole maksanut viimeisintä laskutettua jäsenmaksuaan hallituksen
ohjeistamalla tavalla.
Jotta jäsen voi käyttää äänioikeuttaan kokouksessa, hänen on:
1. ilmoittauduttava kokouksen osallistujaksi hallituksen ohjeistamalla
tavalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja
2. maksettava kuluvan vuoden jäsenmaksu hallituksen ohjeistamalla
2. maksettava viimeisin laskutettu jäsenmaksu hallituksen ohjeistamalla
tavalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Jotta jäsen voi käyttää äänioikeuttaan kokouksen ulkopuolisessa
päätöksenteossa, hänen on maksettava kuluvan vuoden jäsenmaksu
päätöksenteossa, hänen on maksettava viimeisin laskutettu jäsenmaksu
hallituksen ohjeistamalla tavalla vähintään kaksi viikkoa ennen äänestystä.
Puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksessä voidaan lieventää
edellä mainitut äänioikeusrajoitukset.
edellä mainittuja äänioikeusrajoituksia.
Jäsenten osallistumisoikeudet ja toiminnan avoimuus
-----------------------------------------------------

Loading…
Cancel
Save