Browse Source

Pandoc lang metadata (tavutuksen korjaus)

Lisäksi
- poista TODO tiedosto
- html standalone ulostulo
mmn/uudistus2020_uusijärjestys
Marek Nečada 12 months ago
parent
commit
af71a23f70
 1. 24
    TODO.md
 2. 2
    käännä.sh
 3. 1
    säännöt_metadata.html.yaml
 4. 1
    säännöt_metadata.latex.yaml

24
TODO.md

@ -1,24 +0,0 @@
Maaritin muistiinpanot:
https://docs.google.com/document/d/1xG6Ge-KCrd3qm0lfGJVXVYotNKzmrnUTjx3i07l8EeY/edit
## Äänestystapa
Pitää miettiä uudelleen, mitä tehdä "äänten mennessä tasan" -pätkälle.
Ks. myös yhdistyslain 27 §.
## Veto-oikeus
Tänne muka pitäisi lisätä takarajat, ja että asiasta voidaan äänestää
vain kerran. Marek luulee, että sen sijaan voitaisiin esim. yleisiin
päätöksentekoperiaatteisiin lisätä, että samaa asiaa koskevat jäsenaloitteet
voidaan käsitella yhdessä.
## Poliittiset linjaukset
Kiistanalainen asia: pitääkö puoluevaltuustolla olla oikeus oma-aloitteisesti
päättää puolueen poliittisista linjauksista?

2
käännä.sh

@ -2,7 +2,7 @@
# Tämä vaatii pandoc-crossref -suodatinta, ks. https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref
mkdir -p out
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.latex.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -o out/säännöt.pdf säännöt.md
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.html.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -o out/säännöt.html säännöt.md
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.html.yaml --standalone --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -o out/säännöt.html säännöt.md
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.html.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -t mediawiki -o out/säännöt_test.mediawiki säännöt.md
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.latex.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -t latex -o out/säännöt.tex säännöt.md

1
säännöt_metadata.html.yaml

@ -9,4 +9,5 @@ linkReferences: true
secHeaderDelim: ' § '
secHeaderTemplate: '$$i$$ § $$t$$'
secPrefixTemplate: '$$i$$ §'
lang: fi
---

1
säännöt_metadata.latex.yaml

@ -2,6 +2,7 @@
title: "Piraattipuolueen säännöt"
shift-heading-level-by: -1
numbersections: true
lang: fi
fontfamily: palatino
header-includes:
- \renewcommand{\thesection}{\arabic{section}~§}

Loading…
Cancel
Save