Browse Source

[tekniikka] Pandoc virittelyä

2020-10-30
Marek Nečada 1 year ago
parent
commit
c663eb4b63
 1. 8
    käännä.sh
 2. 20
    säännöt.md
 3. 12
    säännöt_metadata.html.yaml
 4. 13
    säännöt_metadata.latex.yaml
 5. 13
    säännöt_metadata.yaml

8
käännä.sh

@ -0,0 +1,8 @@
#!/bin/bash
# Tämä vaatii pandoc-crossref -suodatinta, ks. https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref
mkdir -p out
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.latex.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -o out/säännöt.pdf säännöt.md
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.html.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -o out/säännöt.html säännöt.md
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.html.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -t mediawiki -o out/säännöt_test.mediawiki säännöt.md
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.latex.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -t latex -o out/säännöt.tex säännöt.md

20
säännöt.md

@ -59,7 +59,7 @@ Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta puoluehallitus.
Kannatusjäsenet hyväksyy puoluehallitus.
Toimielimet
Toimielimet {#sec:toimielimet}
--------------
Puolueen toimielimia ovat puoluevaltuusto, puoluehallitus
@ -158,12 +158,12 @@ Puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksessä voidaan lieventää
edellä mainittuja äänioikeusrajoituksia.
Jäsenten osallistumisoikeudet ja toiminnan avoimuus
Jäsenten osallistumisoikeudet ja toiminnan avoimuus {#sec:jäsenoikeudet}
---------------------------------------------------
Puolueen jäsenellä on oikeus:
1. Tehdä jäsenaloitteita sääntöjen [REF Jäsenaloite] §:n mukaisesti.
1. Tehdä jäsenaloitteita sääntöjen [@sec:jäsenaloite]:n mukaisesti.
2. Tehdä aloitteita puoluevaltuustolle. Aloitteen on saatava ainakin
kymmenen muun jäsenen tuki.
3. Tehdä puoluehallitukselle aloitteita ja kirjallisia kysymyksiä ja saada
@ -180,7 +180,7 @@ Puolueen ajantasainen kirjanpito on oltava verkossa nähtävillä siltä
osin kuin yksityisyyden suoja tai muu vastaava syy ei sitä estä.
Jäsenaloite
Jäsenaloite {#sec:jäsenaloite}
-------------
Puolueen jäsenillä on oikeus tehdä jäsenaloitteita.
@ -288,7 +288,7 @@ ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Puoluevaltuusto
---------------
### Puoluevaltuuston valitseminen
### Puoluevaltuuston valitseminen {-}
Puolueella on puoluevaltuusto, johon kuuluvat puoluekokouksen
valitsemat puheenjohtaja, 5–25 varsinaista jäsentä ja 0–50 varajäsentä,
@ -333,11 +333,11 @@ säädetään, soveltuu myös sähköisessä jäsenäänestyksessä valittuihin
puoluevaltuuston jäseniin.
### Puoluevaltuuston tehtävät
### Puoluevaltuuston tehtävät {-}
Puoluevaltuuston yleisinä tehtävinä on:
- seurata puoluehallituksen toimintaa ja 20 a §:ssä tarkoitettujen jäsenten
- seurata puoluehallituksen toimintaa ja [@sec:jäsenoikeudet]:ssä tarkoitettujen jäsenten
osallistumisoikeuksien ja toiminnan avoimuuden toteutumista,
- hyväksyä merkittäviä poliittisia linjauksia
ja puolueen poliittisen toiminnan kannalta olennaisia päätöksiä,
@ -357,7 +357,7 @@ Puoluevaltuuston vuosittaisina tehtävinä on:
kalenterivuodelle.
### Puoluevaltuuston koolle kutsuminen
### Puoluevaltuuston koolle kutsuminen {-}
Puoluevaltuusto pitää kokouksia tarpeen ja työjärjestyksensä mukaan,
vähintään kuitenkin kaksi kertaa vuodessa.
@ -423,7 +423,7 @@ Piiriyhdistykset ovat puolueen varsinaisia jäseniä. Puolueeseen
liittynyt jäsen voi liittyä piiriyhdistykseen asuinpaikkansa mukaan.
### Piiriyhdistyksen tehtävät ja toiminta
### Piiriyhdistyksen tehtävät ja toiminta {-}
Piiriyhdistyksen tehtävänä on:
@ -433,7 +433,7 @@ Piiriyhdistyksen tehtävänä on:
eduskunta- ja maakuntavaalikampanjasta vaalipiirissä,
3. asettaa toiminta-alueellaan puolueen ehdokkaat kuntavaaleissa
ja vastata puolueen kuntavaalikampanjasta,
4. asettaa [edustaja puoluevaltuustoon](#Puoluevaltuuston-valitseminen),
4. asettaa [edustaja puoluevaltuustoon][Puoluevaltuuston valitseminen],
5. hoitaa muut puoluehallituksen sille määräämät tehtävät.

12
säännöt_metadata.html.yaml

@ -0,0 +1,12 @@
---
title: "Piraattipuolueen säännöt"
shift-heading-level-by: -1
numbersections: true
secPrefix: ""
numberSections: true
sectionsDepth: -1
linkReferences: true
secHeaderDelim: ' § '
secHeaderTemplate: '$$i$$ § $$t$$'
secPrefixTemplate: '$$i$$ §'
---

13
säännöt_metadata.latex.yaml

@ -0,0 +1,13 @@
---
title: "Piraattipuolueen säännöt"
shift-heading-level-by: -1
numbersections: true
fontfamily: palatino
header-includes:
- \renewcommand{\thesection}{\arabic{section}~§}
secPrefix: ""
#numberSections: true
sectionsDepth: -1
linkReferences: true
#secHeaderDelim: ' § '
---

13
säännöt_metadata.yaml

@ -0,0 +1,13 @@
---
title: "Piraattipuolueen säännöt"
shift-heading-level-by: -1
numbersections: true
fontfamily: palatino
#header-includes:
# - \renewcommand{\thesection}{\arabic{section}~§}
secPrefix: ""
numberSections: true
sectionsDepth: -1
linkReferences: true
secHeaderDelim: ' § '
---
Loading…
Cancel
Save