1 Commits (7ee397469526f1d346fbc07ab2e5d73345a61bab)

Author SHA1 Message Date
Marek Nečada 0315e11e06 Sääntöjen kopio analyysiä varten. 2 years ago
Marek Nečada 0fbfb1fbd5 Voimassaolevat säännöt markdown-muodossa 2 years ago