Compare commits

...

1 Commits

Author SHA1 Message Date
Marek Nečada be247861d8 Määräajat vetoäänestyksiin. 1 year ago
  1. 8
      TODO.md
  2. 11
      säännöt.md

8
TODO.md

@ -35,14 +35,6 @@ Samat erottamista koskevat säännöt pätevät kannatusjäseneen."
Pitää miettiä uudelleen, mitä tehdä "äänten mennessä tasan" -pätkälle.
Ks. myös yhdistyslain 27 §.
## Veto-oikeus
Tänne muka pitäisi lisätä takarajat, ja että asiasta voidaan äänestää
vain kerran. Marek luulee, että sen sijaan voitaisiin esim. yleisiin
päätöksentekoperiaatteisiin lisätä, että samaa asiaa koskevat jäsenaloitteet
voidaan käsitella yhdessä.
## Poliittiset linjaukset
Kiistanalainen asia: pitääkö puoluevaltuustolla olla oikeus oma-aloitteisesti

11
säännöt.md

@ -485,9 +485,14 @@ Jäsenistön veto-oikeus
Minkä tahansa puolueen toimielimen päätös voidaan perua jäsenäänestyksessä,
mikäli 14 päivän sisällä päätöksen julkaisemisesta on esitetty pätevä
jäsenaloite, joka päätöksen perumisen vaatii; jäsenäänestys perumisesta
on sitten järjestettävä viipymättä. Haastatun päätöksen täytäntöönpano
tällöin keskeytetään, kunnes jäsenäänestyksen tulos on julistettu.
jäsenaloite, joka päätöksen perumisen vaatii. Jäsenäänestys perumisesta
on sitten järjestettävä viipymättä, viimeistään 60 päivän kuluessa
pätevän jäsenaloiteen toimittamisesta puoluehallitukselle.
Jäsenäänestyksestä tiedottamisen jälkeen – ennen itse äänestämisen
alkua – on oltava ainakin kolme päivää miettimisaikaa.
Haastatun päätöksen täytäntöönpano keskeytetään, kunnes
jäsenäänestyksen tulos on julistettu.
Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Loading…
Cancel
Save