Piraattipuolueen voimassaolevat, voimaantulevat ja ehdotettavat säännöt, johtosäännöt ja muut määräykset.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

13 lines
289 B

---
title: "Piraattipuolueen säännöt"
shift-heading-level-by: -1
numbersections: true
fontfamily: palatino
#header-includes:
# - \renewcommand{\thesection}{\arabic{section}~§}
secPrefix: ""
numberSections: true
sectionsDepth: -1
linkReferences: true
secHeaderDelim: ' § '
---