Väliaikainen sijoituspaikka ActivityPub-instansseille tyrkättäviin csv-tiedostoihin
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Aminda Suomalainen 5e2b40d48b
combine.bash: simple script to make a file containing everything
3 months ago
.editorconfig add pre-commit configuration 3 months ago
.gitattributes combine.bash: simple script to make a file containing everything 3 months ago
.gitignore combine.bash: simple script to make a file containing everything 3 months ago
.pre-commit-config.yaml add pre-commit configuration 3 months ago
README.md add pre-commit configuration 3 months ago
combine.bash combine.bash: simple script to make a file containing everything 3 months ago
eu.csv Initial commit 6 months ago
organizations.csv organization.csv: add PPFI 3 months ago
pirates.csv pirates.csv: add alexjago 6 months ago

README.md

English

Piraatit fediversumissa

Muista kysyä lupa ennen yksityshenkilön listaamista!

 • eu.csv - Euroopan Unionin organisaatioiden ja roolien tunnuksia
 • organizations.csv - Piraattijärjestöjen tunnuksia
 • pirates.csv - Yksittäisiä piraatteja

Käyttö

 1. Lataa haluamasi tiedosto raakamuodossa.
 2. Mene instanssisi tuontisivulle. Esim. https://mastodon.example.net/settings/import
 3. Selaa aiemmin lataamasi tiedosto, valitse yhdistä ja paina Lähetä.

Pirates in the Fediverse

Remember to ask for consent before listing individuals.

 • eu.csv - European Union organanizations and roles accounts
 • organizations.csv - Accounts belonging to Pirate organizations
 • pirates.csv - Individual pirates

Usage

 1. Download the file you wish in raw format.
 2. Go to import page of your instance. E.g. https://mastodon.example.net/settings/import
 3. Browse the file you downloaded earlier, select merge and press Send.