Väliaikainen sijoituspaikka ActivityPub-instansseille tyrkättäviin csv-tiedostoihin
Go to file
Aminda Suomalainen ⚧ 5c9c47d35f
.pre-commit-config.yaml: autoupdate and more hooks
2023-10-21 08:49:22 +03:00
.editorconfig add pre-commit configuration 2023-03-05 11:10:40 +02:00
.gitattributes combine.bash: simple script to make a file containing everything 2023-03-05 11:27:59 +02:00
.gitignore combine.bash: simple script to make a file containing everything 2023-03-05 11:27:59 +02:00
.pre-commit-config.yaml .pre-commit-config.yaml: autoupdate and more hooks 2023-10-21 08:49:22 +03:00
README.md add pre-commit configuration 2023-03-05 11:10:40 +02:00
combine.bash combine.bash: simple script to make a file containing everything 2023-03-05 11:27:59 +02:00
eu.csv Initial commit 2022-12-05 16:26:11 +02:00
organizations.csv organization.csv: add PPFI 2023-03-05 11:13:21 +02:00
pirates.csv pirates.csv: add alexjago 2022-12-06 14:50:59 +02:00

README.md

English

Piraatit fediversumissa

Muista kysyä lupa ennen yksityshenkilön listaamista!

 • eu.csv - Euroopan Unionin organisaatioiden ja roolien tunnuksia
 • organizations.csv - Piraattijärjestöjen tunnuksia
 • pirates.csv - Yksittäisiä piraatteja

Käyttö

 1. Lataa haluamasi tiedosto raakamuodossa.
 2. Mene instanssisi tuontisivulle. Esim. https://mastodon.example.net/settings/import
 3. Selaa aiemmin lataamasi tiedosto, valitse yhdistä ja paina Lähetä.

Pirates in the Fediverse

Remember to ask for consent before listing individuals.

 • eu.csv - European Union organanizations and roles accounts
 • organizations.csv - Accounts belonging to Pirate organizations
 • pirates.csv - Individual pirates

Usage

 1. Download the file you wish in raw format.
 2. Go to import page of your instance. E.g. https://mastodon.example.net/settings/import
 3. Browse the file you downloaded earlier, select merge and press Send.