Testirepo Forĝejon ominaisuuksille https://git.piraattipuolue.fi/mikaela/testi
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Aminda Suomalainen ab3f5adf0d
.pre-commit-config.yaml: skip latexmk in ci
3 weeks ago
StreetComplete@3fb7eed6e8 test adding submodule 5 months ago
.editorconfig .{editorconfig,gitattributes,pre-commit-config-yaml}: add comments, check-yaml 3 weeks ago
.gitattributes .{editorconfig,gitattributes,pre-commit-config-yaml}: add comments, check-yaml 3 weeks ago
.gitignore pre-commit 1 month ago
.gitmodules .gitmodules: attempt to track main branch instead 4 months ago
.pre-commit-config.yaml .pre-commit-config.yaml: skip latexmk in ci 3 weeks ago
README.tex README.tex: add canonical address 4 months ago
chatgpt-cause-flyer.tex pre-commit 1 month ago
chatgpt-event-flyer.tex pre-commit 1 month ago
chatgpt-generalassembly-invite.tex pre-commit 1 month ago
chatgpt-humanrights-flyer.tex pre-commit 1 month ago
chatgpt-meetingnotes.tex pre-commit 1 month ago
chatgpt-organization-flyer.tex pre-commit 1 month ago
chatgpt-streetcomplete-flyer.tex It didnt use the space efficiently 5 months ago
chatgpt-technical-documentation-system-config.tex add a bit tailored chatgpt-technical-documentation-system-config.tex 4 months ago
chatgpt-toiminnantarkastus.tex add a chatgpt-toiminnantarkastus.tex 5 months ago

README.tex

Tämän repon pääosoite on https://git.piraattipuolue.fi/mikaela/testi

Testirepo Forĝejon ominaisuuksille

Forĝejo on Gitea-forkki, joten tällä sivustolla puhutaan välillä Giteasta kun tarkoitetaan Forĝejoa.

Tässä repossa on mukana myös:

  • ChatGPT:llä leikkimisen tuloksena syntyneitä LaTeX-asiakirjoja, joista voinee ehkä ottaa mallia tulevaisuudessa.

  • Git submoduuli-testi, josta löytyy taidokkaampi StreetComplete-flaikku.

Kysymyksiä

Voinko kirjoittaa LaTeXia? Vastaus vaikuttaa olevan kyllä!

Miten hattu toisinpäin tehdään? Miaŭ.

Briefly in English

The canonical address for this repository is https://git.piraattipuolue.fi/mikaela/testi

This repository is for testing Forĝejo features, mainly LaTeX rendering. And to that end I have played a lot with ChatGPT so I have fun documents to maybe take inspiration from in the future.

How do you render LaTeX in Forĝejo?

You will need to edit app.ini (note the path of basic.html):

[markup.latex]
ENABLED         = true
FILE_EXTENSIONS = .tex,.latex
# docs maybe suggest adding --katex, but is anyone doing math? https://docs.gitea.io/en-us/external-renderers/
RENDER_COMMAND  = "timeout 30s pandoc -f latex -t html --self-contained --template /etc/gitea/basic.html"

And basic.html$for(include-before)$
$include-before$
$endfor$
$if(title)$
$title$
$if(subtitle)$
$subtitle$
$endif$
$for(author)$
$author$
$endfor$
$if(date)$
$date$
$endif$
$endif$
$if(toc)$
$idprefix$TOC
$if(toc-title)$
$toc-title$
$endif$
$table-of-contents$
$endif$
$body$
$for(include-after)$
$include-after$
$endfor$

This is adjusted from pandoc -D html (mainly stripping HTML and HEAD), by improving it, it could likely look even better.

Could this be better? I would like to give Forĝejo command to render as pdf, see Gitea#17635: External renderers to PDF.