Go to file
Aminda Suomalainen ⚧ 79b39b7d15
dokumentit/puolueohjelma.md: update from the main website
2024-06-20 20:48:11 +03:00
.bundle include intentionally gitignored .bundle/config 2024-05-30 11:02:36 +03:00
.github add dependabot configuration 2024-06-19 17:42:06 +03:00
_includes configure jekyll seo tag 2024-06-04 12:15:17 +03:00
assets assets/main.scss: Android compatibility 2024-06-04 11:52:53 +03:00
dokumentit dokumentit/puolueohjelma.md: update from the main website 2024-06-20 20:48:11 +03:00
.gitattributes .gitattributes: add markdown build-in diff patterns 2024-06-04 19:07:53 +03:00
.gitignore include bundler & pnpm lock files to ensure consistency 2024-06-19 17:44:41 +03:00
.pre-commit-config.yaml pre-commit: switch to local prettier 2024-06-19 17:35:41 +03:00
.prettierignore .prettierignore: add svg files 2024-06-19 17:39:43 +03:00
.prettierrc actually configure .prettierrc 2024-06-19 17:37:38 +03:00
Gemfile include robots.txt and sitemap generation 2024-05-30 11:36:31 +03:00
Gemfile.lock include bundler & pnpm lock files to ensure consistency 2024-06-19 17:44:41 +03:00
README.md run prettier for line wrapping 2024-06-19 17:40:41 +03:00
_config.yml run prettier for line wrapping 2024-06-19 17:40:41 +03:00
index.md run prettier for line wrapping 2024-06-19 17:40:41 +03:00
package.json pre-commit: switch to local prettier 2024-06-19 17:35:41 +03:00
pnpm-lock.yaml include bundler & pnpm lock files to ensure consistency 2024-06-19 17:44:41 +03:00
robots.txt robots.txt: add more allow rules in case of future disallowing 2024-06-04 19:06:12 +03:00

README.md

Piraattipuolueen dokumenttikirjasto

Tämä projekti sisältää piraattipuolueen olennaiset dokumentit kuten puolueohjelmat ja säännöt Markdown-formaatissa.

Jekyll generoi näistä myös GitHub-sivuston.

Teknisessä toteutuksessa on seurattu pitkälti liberaalipuolueen ajantasa-projektia.