Browse Source

Merge branch 'mmn/uudistus2020_hallitus_erottaa' into mmn/uudistus2020_uusijärjestys

2020-10-30
Marek Nečada 9 months ago
parent
commit
8359dc70e5
  1. 27
      TODO.md
  2. 25
      säännöt.md

27
TODO.md

@ -2,33 +2,6 @@ Maaritin muistiinpanot:
https://docs.google.com/document/d/1xG6Ge-KCrd3qm0lfGJVXVYotNKzmrnUTjx3i07l8EeY/edit
## Jäsenen erottaminen
Jos erottamisesta päättä hallitus, tulee antaa oikeus viedä asia sovittelulautakunnalle.
Ari-Martti kirjoitti:
```
Puoluekokouksessä änestettiin:
"20 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Puoluehallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ilmiselvästi jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.
Mikäli jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja,
erottamisesta päättää välimieslautakunta puoluehallituksen
tai puoluevaltuuston esityksestä tai pätevän jäsenaloitteen johdosta.
Samat erottamista koskevat säännöt pätevät kannatusjäseneen."
```
## Äänestystapa

25
säännöt.md

@ -499,18 +499,19 @@ Jäsenellä on oikeus erota puolueesta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti puoluehallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta puoluekokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Sovittelulautakunta voi puoluehallituksen esityksellä
erottaa jäsenen puolueesta, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on puolueeen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään puolueessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut puoluetta tai ei enää täytä laissa taikka puolueen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Lisäksi jäsenen voi erottaa, mikäli jäsen toiminnallaan aiheuttaa
vakavaa haittaa puolueelle, sen uskottavuudelle tai maineelle. Tästä
erottamisesta päättää sovittelulautakunta puoluehallituksen tai puoluevaltuuston
esityksestä taikka pätevän jäsenaloitteeen johdosta.
Puoluehallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ilmiselvästi jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on puolueeseen liittymällä sitoutunut.
Puoluehallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen
sovittelulautakunnan ratkaistavaksi; valitus erottamispäätöksestä tulee
tällöin tehdä sovittelulautakunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun
puoluehallitus on jäsenelle erottamispäätöksestä ilmoittanut.
Mikäli jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut puolueesta tai ei enää täytä laissa
taikka puolueenen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja,
erottamisesta päättää sovittelulautakunta puoluehallituksen
tai puoluevaltuuston esityksestä tai pätevän jäsenaloitteen johdosta.
Samat erottamista koskevat säännöt pätevät kannatusjäseneen.

Loading…
Cancel
Save