Browse Source

Etäosallistumismahdollisuus yleiseksi periaatteeksi.

mmn/uudistus2020
Marek Nečada 1 year ago
parent
commit
98891ca4b9
  1. 17
      säännöt.md

17
säännöt.md

@ -56,6 +56,7 @@ Toimielimet @@ -56,6 +56,7 @@ Toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat puoluevaltuusto ja hallitus.
Johtosäännöt ja sääntöjen hierarkia
-------------------------------------
@ -73,6 +74,15 @@ Puoluekokousten työjärjestyksen hyväksyy puoluekokous. @@ -73,6 +74,15 @@ Puoluekokousten työjärjestyksen hyväksyy puoluekokous.
Puolueen toimielimet huolehtivät siitä, etteivät hyväksymänsä johtosäännöt
ole ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa, lain kanssa tai keskenään.
Päätöksenteon yleiset periaatteet
-----------------------------------
Puolueen tai sen toimielinten kokouksiin voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Jos sen työjärjestys niin säätää, puolueen toimielin saa tehdä päätöksiä
myös kokouksen ulkopuolella sähköisessä menettelyssä.
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
------------------------------------
@ -193,10 +203,6 @@ määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista @@ -193,10 +203,6 @@ määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen
kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
-------------------------------------------
@ -282,9 +288,6 @@ puoluevaltuuston jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten @@ -282,9 +288,6 @@ puoluevaltuuston jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle vähintään
yksi viikko etukäteen sähköpostitse.
Puoluevaltuustoon voidaan osallistua puoluevaltuuston niin päättäessä
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana.
Puoluevaltuuston tehtävät ja sen varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat
------------------------------------------------------------------------------------

Loading…
Cancel
Save