Browse Source

Välimiesmenettelystä

mmn/uudistus2020
Marek Nečada 1 year ago
parent
commit
b33c0f8360
  1. 8
      säännöt.md

8
säännöt.md

@ -69,6 +69,7 @@ Johtosääntöihin kuuluvat:
- toimielinten työjärjestykset,
- puolueen kokous- ja äänestysjärjestys,
- ehdokasasettelujärjestys,
- välimiesmenettelysäännöt,
- mahdollisesti muut johtosäännöt.
Toimielimet hyväksyvät itselleen omat työjärjestykset.
@ -154,6 +155,7 @@ Yhdistyksen jäsenellä on oikeus:
kymmenen muun jäsenen tuki.
3. Tehdä hallitukselle aloitteita ja kirjallisia kysymyksiä ja saada
niihin vastaus kohtuullisessa ajassa.
4. Tehdä valituksia puolueen normien rikkomisesta välimieslautakunnalle.
Hallituksen ja puoluevaltuuston kokoukset ovat avoimia siltä osin kuin
yksityisyyden suoja tai muu vastaava syy ei sitä estä. Avoimuus
@ -381,13 +383,17 @@ Välimieslautakunnan jäsen tai koko välimieslautakunta voidaan
puoluekokouksessa tai sähköisessä jäsenäänestyksessä
vaihtaa, erottaa, tai välimieslautakuntaa täydentää
uusilla jäsenillä kesken toimikauden meneillään olevan
toimikauden loppuajaksi.
toimikauden loppuajaksi.
Välimieslautakunnan tehtävänä on:
- ratkaista valitukset puolueen normien rikkomisesta,
- tulkita puolueen normeja toimivalta- tai muissa riidoissa,
- päättää jäsenten erottamisesta puolueesta.
Välimieslautakunnan toimintaa ohjaavat
puolueen välimiesmenettelysäännöt ja välimieslautakunnan
työjärjestys.
Piiriyhdistykset
---------------------

Loading…
Cancel
Save