2 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
Marek Nečada 7174d5707f Pandoc lang metadata (tavutuksen korjaus) 8 months ago
Marek Nečada c663eb4b63 [tekniikka] Pandoc virittelyä 9 months ago