Piraattipuolueen voimassaolevat, voimaantulevat ja ehdotettavat säännöt, johtosäännöt ja muut määräykset.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

14 lines
298 B

---
title: "Piraattipuolueen säännöt"
shift-heading-level-by: -1
numbersections: true
lang: fi
fontfamily: palatino
header-includes:
- \renewcommand{\thesection}{\arabic{section}~§}
secPrefix: ""
#numberSections: true
sectionsDepth: -1
linkReferences: true
#secHeaderDelim: ' § '
---