Compare commits

...

1 Commits

Author SHA1 Message Date
Marek Nečada af71a23f70 Pandoc lang metadata (tavutuksen korjaus) 11 months ago
 1. 24
    TODO.md
 2. 2
    käännä.sh
 3. 1
    säännöt_metadata.html.yaml
 4. 1
    säännöt_metadata.latex.yaml

24
TODO.md

@ -1,24 +0,0 @@
Maaritin muistiinpanot:
https://docs.google.com/document/d/1xG6Ge-KCrd3qm0lfGJVXVYotNKzmrnUTjx3i07l8EeY/edit
## Äänestystapa
Pitää miettiä uudelleen, mitä tehdä "äänten mennessä tasan" -pätkälle.
Ks. myös yhdistyslain 27 §.
## Veto-oikeus
Tänne muka pitäisi lisätä takarajat, ja että asiasta voidaan äänestää
vain kerran. Marek luulee, että sen sijaan voitaisiin esim. yleisiin
päätöksentekoperiaatteisiin lisätä, että samaa asiaa koskevat jäsenaloitteet
voidaan käsitella yhdessä.
## Poliittiset linjaukset
Kiistanalainen asia: pitääkö puoluevaltuustolla olla oikeus oma-aloitteisesti
päättää puolueen poliittisista linjauksista?

2
käännä.sh

@ -2,7 +2,7 @@
# Tämä vaatii pandoc-crossref -suodatinta, ks. https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref
mkdir -p out
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.latex.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -o out/säännöt.pdf säännöt.md
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.html.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -o out/säännöt.html säännöt.md
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.html.yaml --standalone --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -o out/säännöt.html säännöt.md
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.html.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -t mediawiki -o out/säännöt_test.mediawiki säännöt.md
pandoc --metadata-file=säännöt_metadata.latex.yaml --shift-heading-level-by=-1 -F pandoc-crossref -t latex -o out/säännöt.tex säännöt.md

1
säännöt_metadata.html.yaml

@ -9,4 +9,5 @@ linkReferences: true
secHeaderDelim: ' § '
secHeaderTemplate: '$$i$$ § $$t$$'
secPrefixTemplate: '$$i$$ §'
lang: fi
---

1
säännöt_metadata.latex.yaml

@ -2,6 +2,7 @@
title: "Piraattipuolueen säännöt"
shift-heading-level-by: -1
numbersections: true
lang: fi
fontfamily: palatino
header-includes:
- \renewcommand{\thesection}{\arabic{section}~§}

Loading…
Cancel
Save