67 Commits (af71a23f709645a50ba377861bc41c5649b4e493)
 

Author SHA1 Message Date
Marek Nečada af71a23f70 Pandoc lang metadata (tavutuksen korjaus) 11 months ago
Marek Nečada ad9089a739 "vois olla joka paikassa ihan perus järjestysluku?" 12 months ago
Marek Nečada c7a09db276 Kielenhuoltoa 12 months ago
Marek Nečada 7c772b78be Erottamispäätöksen haastaminen puoluekokouksessa. 12 months ago
Marek Nečada e2a9ca0f7d Veto-oikeuden takarajat; tarkennus uudellen haastamisesta. 12 months ago
Marek Nečada 9702b9001e Jäsenistön mielipiteen selvittäminen puoluevaltuuston tehtäviin. 12 months ago
Marek Nečada 7f09dd23b4 Merge branch mmn/uudistus2020_äänettasan into mmn/uudistus2020_uusijärjestys 12 months ago
Marek Nečada 702dcd0493 Vain arpa + määräenemmistöt 12 months ago
Marek Nečada 8359dc70e5 Merge branch 'mmn/uudistus2020_hallitus_erottaa' into mmn/uudistus2020_uusijärjestys 1 year ago
Marek Nečada 2a3de60ccb Unohtunut välimieslautakunta, "puolueessä" jne. 1 year ago
Marek Nečada f5e03b0745 Veto-oikeudessa viite Toimielimet-pykälään 1 year ago
Marek Nečada c663eb4b63 [tekniikka] Pandoc virittelyä 1 year ago
Marek Nečada 822346b71a Muotoilukorjauksia 1 year ago
Marek Nečada 2b67514656 Unohtuneita välimieslautakuntoja sovittelulautakunnoiksi. 1 year ago
Marek Nečada 180ce5ebc6 Oikeus valittaa hallituksen erottamispäätöksestä. 1 year ago
Marek Nečada 701f542e22 Hallituksen erottamisvalta 1 year ago
Marek Nečada 20d45475b6 Äänten mennessä tasan... 1 year ago
Marek Nečada 16a602da5e Siirtymäsäännöksen muotoilu 1 year ago
Marek Nečada 2f877c0ee0 Erottaminen jäsenaloitteen johdosta 1 year ago
Marek Nečada e057250c5b Merge remote-tracking branch 'origin/mmn/uudistus2020_uusijärjestys' into mmn/uudistus2020_uusijärjestys2 1 year ago
Marek Nečada 1601b243ee Uusi järjestys 1 year ago
Marek Nečada 5716b99d40 Toimielimien toimikaudet: aina -> yleensä 1 year ago
Marek Nečada 715c91f6f3 Hallitus -> puoluehallitus 1 year ago
Marek Nečada ee68d3597c Yhdistys -> puolue 1 year ago
Marek Nečada a6e48a0456 TODO muistiinpanot 1 year ago
Marek Nečada 7ba9ab97a4 erottaminen: haitta yhdistykselle 1 year ago
Marek Nečada 2d29394510 Valtuuston jäsenen valitseminen piiriyhdistysten tehtäviin. 1 year ago
Marek Nečada a4ab4f62bc välimieslautakunta -> sovittelulautakunta 1 year ago
Marek Nečada f809b5a830 Uusi järjestys, otsikot 1 year ago
Marek Nečada 83aecc7aab Kielenhuoltoa 1 year ago
Marek Nečada eb63202022 Puoluevaltuuston kokouksen ajankohta. 1 year ago
Marek Nečada 549bd3cf5e Tilintarkastuksen aikarajat. 1 year ago
Marek Nečada 9159c6f9a9 "kuluvan vuoden" -> "viimeisin laskutettu" jäsenmaksu 1 year ago
Marek Nečada 1be742c6fd Puoluekokouksen ajankohta. 1 year ago
Marek Nečada 066a3ed7dd Toimielimet. Tarkennus kaksivuotisten toimikausien valitsemisvuosiin. 1 year ago
Marek Nečada 0560d3497f Tarkoitus ja toiminnan laatu. 1 year ago
Marek Nečada 27a0f315c8 Vaaliliitot puoluevaltuustolta takaisin puoluehallitukselle. 1 year ago
Marek Nečada aa26228cb7 Puoluevaltuuston koko. 1 year ago
Marek Nečada 06432601ac Välimieslautakunta. 1 year ago
Marek Nečada 468b49d225 Vaalitavan delegointi. 1 year ago
Marek Nečada 3d58971462 Neuvoa antavat jäsenäänestykset pois. 1 year ago
Marek Nečada 180ed18b29 Lisää delegointia 1 year ago
Marek Nečada f2f75368c2 Lisää delegointia (kokousten yksityiskohdat) 1 year ago
Marek Nečada 74a7223ef4 Jäsenaloite 1 year ago
Marek Nečada 2fcfe9d3de Puoluevaltuuston jäsenten sähköinen vaali. 1 year ago
Marek Nečada 321e81bb7f Lain vaatimat dedikset. 1 year ago
Marek Nečada 3a080b9f24 Veto-oikeus: Täytäntöönpanokielto 1 year ago
Marek Nečada 784e053e4a Äänioikeutetut jäsenet 1 year ago
Marek Nečada d8b0e8d596 Jäsenistön veto-oikeus 1 year ago
Marek Nečada c7c0a4cdeb Ehdokasasettelusääntöjen delegointi. 1 year ago